Category Archives: Presentació del projecte

Presentació del projecte

Presentació del projecte:

L’objectiu del nostre projecte és situar la literatura catalana en el context de la literatura europea. Concretament, presenta un repàs dels moviments literaris europeus i analitza quina empremta han tingut aquests moviments a la nostra literatura. Primer, el projecte es planteja si existeix o no el concepte de literatura europea, doncs és la base per després parlar de moviments literaris a Europa. Després, el projecte continua fent un repàs per les principals obres i els principals autors de cada període, tant a l’àmbit europeu com al de la literatura catalana. 

De la lectura del projecte, en el moment de realtzar conclusions, destaquem dues línies temàtiques molt interessants:

  1. D’una banda, vèiem que no sempre una edat d’or de la literatura europea es correspon amb una edat d’or de la literatura catalana. Si la literatura europea d’un període és excepcional, això no garanteix que la literatura catalana també en sigui d’excepcional.
  2. Per una altra banda, podem observar que els moviments literaris europeus no sempre tenen una equivalència temporal amb la nostra literatura. L’exemple més clar és el segle XIX i el romanticisme, que va esclatar a la nostra literatura quan a Europa el moviment s’havia extingit.

Aquestes dues conclusions, al final, estan relacionades amb la intensitat amb què en cada període la nostra llengua és perseguida o promocionada.

 Com a dificultat podem destacar que, en un principi, el projecte havia de ser més complert però a mida que anava avançant vàrem veure que no es podia allargar tant i es va haver de reduir. Així, el projecte va passar de tenir tres grans blocs temàtics a tenir-ne dos, atès les limitacions d’extensió i temps que teníem per davant.

Presentació del procés:

El nostre procés va començar amb l’acord del tema que volíem tractar al projecte. Desprès vàrem cercar informació sobre la temàtica acordada. Un cop llegida  i analitzada tota la informació vàrem seleccionar un número reduït de fonts en que centraríem el nostre treball i vàrem redactar, prenet-les com a base, un esborrany del projecte. Amb les modificacions i aportacions de tots hem anat engrandint, i més tard retallant, el projecte fins a fixar-ne el definitiu. El wiki ha estat l’eina on hem bastit el projecte.

Hem editat un bloc com a eina de seguiment del treball realitzat que ens ha servit per a analitzar el procés d’aprenentatge que estàvem duent alhora que vèiem el trajecte fet des d’altres punts de vista que en analitzar-los, ens feien palès els nostres punts forts i els punts febles que calia millorar. 

Dit açò, i com a apunt rialler, hem patit al llarg del nostre procés certs successos paranormals… Sí, heu llegit bé. D’una banda vàrem tenir problemes en l’acceptació de certs membres per a formar part del bloc; i d’altra banda, i la qüestió que més ens ha dut de cap, ha estat que el wiki es modificava sol i al seu parer, és a dir, unes vegades entràvem i tot era correcte, i altres vegades entràvem per a editar-lo i tot el contingut s’havia trastocat o fins i tot desaparegut… Aquest darrer aspecte no hem aconseguit esbrinar a què es devia… Només desitgem que no li passe als futurs estudiants.

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Presentació del projecte